Kurs

Stadig hyppigere utvikling på teknologifronten og store endringer i samfunnet for øvrig bidrar til at kommunikasjonsfaget er i kontinuerlig endring. Kommunikasjon er ikke lenger kun forbeholdt kommunikasjonsavdelinger, og det å skulle sikre at dine medarbeidere sitter på den nyeste kunnskapen og de skarpeste ferdighetene kan være tidkrevende. I CC holder vi jevnlig kurs innenfor alle våre fagområder. Dette er en enkel måte å sikre faglig påfyll av den aller siste innsikten innenfor et gitt tema. Våre kurs kan skaleres og skreddersys etter kundens behov, og egner seg derfor for alt fra toppledere til studenter. Under kan du se en oversikt over våre mest populære kurs. Ta kontakt for mer informasjon eller booking.
Hero Primary Image

KURS 1: KUNSTIG INTELLIGENS

Praktisk bruk av KI i kommunikasjonsarbeidet

Hverdagen med hver vår personlige KI-assistent har bare så vidt begynt, men allerede nå er verktøy som ChatGPT og Midjourney gode hjelpere i kommunikasjonsarbeidet. Hvordan kan kunstig intelligens forenkle og forbedre kommunikasjonsarbeidet i dag, og i fremtiden?

Vi ser nærmere på konkrete eksempler, fallgruver og muligheter som ligger i disse kraftfulle verktøyene. Formålet er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for hvilke verktøy som finnes og hvordan de best kan brukes i den nye arbeidshverdagen.

Passer for
Kommunikasjonsavdelinger og –ledere som ønsker en innføring i kunstig intelligens som en del av kommunikasjonsarbeidet

Varighet
Fra 30 minutter

Deltakere
1-20

Pris 
Fra 30 000

Kontakt
Sindre Lassen Schjevik

KURS 2: FINANSIELL KOMMUNIKASJON

Slik blir du klar for børs

En børsnotering stiller nye krav til din bedrift, blant annet radikalt høyere krav til informasjonshåndtering i hele organisasjonen. Mange selskaper som går på børs har ikke sørget for bevissthet om dette, i alle fall ikke utenfor toppledelsen. Det kan få alvorlige konsekvenser for både enkeltansatte og selskapet.

CC har omfattende erfaring med å bistå selskaper som er eller skal bli børsnotert. Basert på denne erfaringen gjennomgår vi viktige juridiske konsekvenser av en børsnotering. Vi ser også på hvilke praktiske konsekvenser dette får ute i organisasjonen for informasjonshåndtering og kommunikasjon.

Passer for
Selskaper som er på vei mot børs. Kurset krever ikke spesiell forkunnskap om finans og passer for mellomledere og andre som håndterer viktig informasjon i virksomheten.

Varighet
Fra 60 minutter

Deltakere
1-25

Pris 
Fra 35 000

Kontakt
Are Slettan

KURS 3: BÆREKRAFTSKOMMUNIKASJON

Fra rapportering til posisjonering: Hvordan lykkes med bærekraftskommunikasjon?

Mange snakker om det, og alle må levere på det. Men hvordan lykkes man med å tilfredsstille investorer, overbevise kunder og inspirere medarbeidere i grønn omstilling og sosial bærekraft? Vi lærer av de som lykkes med å skape tillit og begeistring og som tar lønnsomme posisjoner i det grønne skiftet.

Kurset gir en kort gjennomgang av EUs kommende grønnvaskingsdirektiv og rapporteringskrav og gir deg tips, triks og inspirasjon til å integrere bærekraft i intern- og eksternkommunikasjon på måter som engasjerer ut over «menigheten».

Passer for
Kommunikasjonsteam og fagpersoner innen bærekraft

Varighet
Fra 45 minutter

Deltakere
1-20

Pris 
Fra 35 000

Kontakt
Benedicte Brinchmann Eie

KURS 4: KRISE

Krisehåndtering

Krevende situasjoner kan oppstå i alle bedrifter. Noen ganger utvikler de seg til å bli umulig å håndtere innenfor vanlig drift. Da er det krise. I en krise står tilliten til virksomheten på spill, og om det ikke håndteres riktig kan virksomhetens eksistens trues. Vi har bistått små og store virksomheter med å håndtere reelle kriser.

Basert på kunnskap, beste praksis og konkrete erfaringer fra krisehåndtering har vi utviklet vår egen metodikk. Vi tilbyr kurs i krisehåndtering, utvikling og revidering av planverk og realistisk krisetrening tilpasset virksomhetens behov. Målet er å sikre at virksomheten står best mulig rustet og forberedt hvis en krise skulle oppstå.

Passer for
Kurset i krisehåndtering egner seg godt både som en innføring i hvordan et selskap bør jobbe i en krise og for å bygge bevissthet og kunnskap om kriser, beredskap og krisehåndtering. Det er nyttig for alle i en virksomhet som kan få en rolle i håndtering av en krise.

Varighet
Fra 60 minutter

Deltakere
5-20

Pris 
Fra 35 000

Kontakt
Mats Ektvedt

KURS 5: MEDIEHÅNDTERING

Et innblikk i medienes verden

Det kan være krevende når en plutselig får medias søkelys på seg, journalistene stiller vanskelige spørsmål og en lurer på hva «desken» kommer til å finne på.

Vi ser nærmere på hvordan redaksjonene fungerer, hva som får journalister til å «tikke», og hva som er en sak. Målet er å forstå hvilke mekanismer en kan spille på og hva en bør tenke på når journalisten ringer, med eksempler på hva du bør – og ikke bør – gjøre når det smeller.

Passer for
Ledere, kommunikasjonsavdelinger og talspersoner som har norske journalister som del av sin hverdag

Varighet
Fra 60 minutter

Deltakere
1-25

Pris 
Fra 35 000

Kontakt
Thomas Frantsvold

KURS 6: SKRIVEKURS

Hvordan komme på trykk med egen kronikk

Kronikker og innlegg i media er en effektiv kanal for nå ut med synspunktene dine til et bredt publikum. Men nåløyet kan være trangt, så hvordan øker du sjansen for å lykkes?

I dette kurset tar vi utgangspunkt i medienes spesielle syn på hva som er «godt stoff» og ser hvordan vi kan benytte oss av denne kunnskapen når vi skriver kronikker og innlegg. Vi går også gjennom generelle regler for å skrive bedre og mer engasjerende – og dermed øke sjansen for å komme på trykk, skape engasjement og oppnå det vi ønsker.

Passer for
Ledere, kommunikasjonsavdelinger og talspersoner som ønsker større gjennomslag på debattsidene

Varighet
Fra 60 minutter

Deltakere
1-25

Pris 
Fra 35 000

Kontakt
Are Slettan

KURS 7: VISUELL KOMMUNIKASJON

Få frem budskapene dine med visuell kommunikasjon

65% av verdens befolkning lærer best visuelt. Å ikke tenke på hvordan kommunikasjonen ser ut er en tapt mulighet til å få budskapet frem.

Med et spesielt fokus på PowerPoint – det kanskje mest brukte verktøyet for visuell fremstilling i næringslivet – tar dette kurset for seg overordnede prinsipper og konkrete tips som gjør det lett å lage gode presentasjoner som kommuniserer effektivt også gjennom det publikum ser.

Kurset tilpasses deltakernes ferdighetsnivå og egner seg derfor både nybegynnere og superbrukere. Det legges gjerne opp til en interaktiv økt med oppgaver.

Passer for
Alle som benytter PowerPoint som verktøy og som ønsker å bli inspirert, lære nye ferdigheter og jobbe mer effektivt

Varighet
Fra 45 minutter

Deltakere
1-25

Pris 
Fra 35 000

Kontakt
Julie Skogheim

KURS 8: SOSIALE MEDIER

Strategisk bruk av egen LinkedIn-profil

LinkedIn er mye mer enn bare en plattform for jobbsøking og #jobbnytt. Med rundt en milliard brukere globalt og mange toppledere er plattformen en unik mulighet til å nå et bredt og profesjonelt publikum.

LinkedIn har på kort tid blitt det beste sosiale mediet for både personlig merkevarebygging og bedrifters omdømme og attraktivitet.

Vi ser på hvordan du eller din virksomhet best skiller seg ut på plattformen gjennom profiloptimalisering, effektiv innholdsmarkedsføring, nettverksbygging og engasjementsstrategier, og gir konkrete tips til å bedre nå målgruppen din på verdens største profesjonelle samlingssted.

Passer for
Toppledere og andre som ønsker å lykkes på LinkedIn, samt kommunikasjonsavdelinger som ønsker å oppdateres på de siste trendene på plattformen

Varighet
Fra 60 minutter

Deltakere
1-20

Pris 
Fra 35 000

Kontakt
Jakob Stig Dyvik

KURS 9: PRESENTASJONSTEKNIKK

Presentasjonstrening

Enten du skal legge fram tall fra rapporter, holde en forelesning eller tale foran folk, så er fokuset alltid å få fram budskapet på best mulig måte.

CC har bred erfaring med å bistå ledere, selskaper og organisasjoner med ulike former for kommunikasjon. Presentasjonstreninger er en viktig del av vår virksomhet, og noe vi gjennomfører jevnlig.

Treningen kan gjøres i våre lokaler på Tjuvholmen, med velegnede møterom og alt videoutstyr tilgjengelig. Vi kan også ta med oss teknisk utstyr for å gjennomføre øvelsen i virksomhetens egne lokaler, hvis ønskelig.

Vi tilrettelegger og tilpasser enhver trening etter kundens behov. Noen ganger kan øvelsen krevet et egnet studio, og det har vi også tilgang til.

CC har et bredt spekter av erfarne rådgivere, med bakgrunn fra politikk, organisasjoner, journalistikk og næringsliv. Vi setter sammen et rådgiverteam som i størst mulig grad skal maksimere utbyttet for hver enkelt kunde.

Passer for
Enkeltpersoner eller grupper som skal holde en presentasjon og ønsker å bli en tryggere taler

Varighet
Fra 120 minutter

Deltakere
1-10

Pris 
Fra 55 000

Kontakt
Mats Ektvedt

KURS 8: SOSIALE MEDIER

Hvordan bruke algoritmene til din fordel

Utviklingen i sosiale medier skjer raskt. Det er blitt vanskeligere å vite hvilke kanaler man skal fokusere ressursene sine på, og det blir stadig sterkere konkurranse om brukernes oppmerksomhet. Hva skal til for å nå gjennom i et SoMe-landskap i stadig endring?

Vi ser nærmere på hvilke målgrupper man treffer med de ulike sosiale mediekanalene, og hvilket innhold som skaper best engasjement. Vi vil gjennomgå relevante eksempler, eventuelt fra deres egne kanaler, og se på ulike grep som kan styrke budskap og merkevaren gjennom SoMe.

Passer for
Alle som skal jobbe med sosiale medier for første gang og/eller har begrenset med kunnskap om ulike plattformer

Varighet
Fra 45 minutter

Deltakere
1-20

Pris 
Fra 25 000

Kontakt
Ramish Ahmad