Lagånd, ærlighet og hardt arbeid

Vi er et lag med dyktige og hyggelige mennesker som forstår forretning og strategi, og som gir råd basert på analyse, erfaring og samfunnsforståelse.

Hero Primary Image
«Vi skaper mest verdi når både kunder og kolleger føler seg vel. Det skal være en glede å jobbe i og med CC.»

Håkon Mathias Rønning, managing partner

Corporate Communications (CC) ble grunnlagt i 2011 av tre partnere som fortsatt jobber i selskapet.

Våre erfarne rådgivere hjelper kundene med virksomhetskommunikasjon og strategi.

Det innebærer å hjelpe virksomheter og ledere til å nå sine mål, gjennom å forstå og snakke bedre med omverdenen – spesielt i møte med aktører de ikke selv håndterer i det daglige, for eksempel media, politikere eller investorer.

Vi bidrar med å utvikle og gjennomføre kommunikasjonsstrategier, planer og konkrete tiltak som er forankret i virksomhetens overordnede strategi og mål.

Vi er et lag med dyktige og hyggelige mennesker som spiller kundene og hverandre gode. Som et partnertungt selskap, der majoriteten av medarbeiderne eier sin egen arbeidsplass, har vi tro på at lagånd, ærlighet, hardt arbeid og integritet lønner seg.

Våre kundeforhold er tette, fortrolige og langsiktige. Vi gir kundene det de forventer, og litt til, samtidig som rådgiverne har det bra. For oss er dette to sider av samme sak. Det skal være en glede å jobbe i og med CC.

Kjære leser,

Da vi startet Corporate Communications i januar 2011 spurte vi ulike virksomheter hva de kunne ønske seg av et helt nyopprettet kommunikasjonsbyrå, tuftet på kundenes behov.

 

Svaret var unisont: et profesjonelt kommunikasjonsmiljø som forstår forretning og strategi, og som gir råd basert på analyse, erfaring og samfunnsforståelse. Med evne til å gjennomføre.

 

De ønsket seg stabilitet i kundeforholdet, med små og fagtunge team. Alltid tilgjengelige. Alltid hyggelige. Siden oppstarten har vi utviklet oss i takt med kundene og endringene i deres behov. Det lover vi alltid å gjøre.

 

Fra oppstarten har dette vært våre prinsipper:

  • Det er, og skal være, en glede å jobbe i og med Corporate Communications.
  • Prioritering: familie kommer alltid først, deretter kundene. Så fritidsinteresser.
  • Hardt arbeid lønner seg.
  • Er vi ikke i markedet, er vi i marka.
  • Sørg alltid for å le deg i hjel minst én gang om dagen.

 

Alle i Corporate Communications jobber og lever etter disse prinsippene. Et solid fundament for spennende arbeidsdager, fornøyde kunder og et godt liv.

 

Vennlig hilsen
Geir, Petter og Håkon

 

(Som fortsatt jobber i Corporate Communications, og ikke kunne tenke oss å jobbe noe annet sted.)

Hero Primary Image

Våre verdier

Dyktig

Vi skal fremme, verdsette og være kjent for høy faglig standard, kunnskap og erfaring. I begrepet dyktig inngår også hardt arbeid og gjennomføringsevne som gir resultater for kundene våre.

 

Tilgjengelig

Kundene våre skal vite at de alltid får hjelp av oss når de trenger det, uansett. I begrepet tilgjengelig ligger også at vi har en åpen og ujålete stil overfor kunder og kolleger.

 

Hyggelig

Vi skaper mest verdi når både kunder og kolleger føler seg vel. Det skal være en glede å jobbe i og med CC.

 

Ærlig

Vi driver vår virksomhet med høy integritet. Vi gir realistiske og ærlige forventninger og tilbakemeldinger. Du kan alltid stole på CC.

Hero Primary Image

Etisk regelverk

Corporate Communications lever av å skape verdi for våre kunder. Det er viktig at dette arbeidet gjøres innenfor tydelige etiske retningslinjer.

 

Å ta etisk riktige valg er viktig for oss som selskap, for den enkelte medarbeider og for våre kunder.

 

Som konsulentselskap som bistår kunder i de fleste bransjer og sektorer erkjenner vi også at vi er utsatt for risiko. Fordi vi jobber tett og lojalt med våre kunder og selskapet og den enkelte ansattes inntekt er avhengig av disse relasjonene, kan det være vanskelig å ta gode, etiske valg i hverdagen.

 

For oss som selskap er det en kommersiell risiko å opptre på en måte som kan vurderes som uetisk. Det vilgjøre det vanskelig for oss å skaffe og beholde kunder og å rekruttere de beste medarbeiderne. Det vil også undergrave stoltheten våre ansatte skal føle av å jobbe i CC.

 

For den enkelte medarbeider kan etiske feiltrinn få personlige og yrkesmessige konsekvenser.

 

For våre kunder, kan det være en omdømmerisiko å jobbe tett med rådgivere som ikke opptrer etisk forsvarlig.

 

Våre kunder står også selv i utfordrende situasjoner. Vi skal stå ved kundenes side også i vanskelige saker.Beslutninger om vi skal påta oss et oppdrag eller ikke, skal være basert på de etiske vurderingene, ikke først og fremst effekten på CCs omdømme.

 

Vårt etiske regelverk skal sikre at vår praksis er god og tillitvekkende, også i situasjoner hvor det ikke er åpenbart hva som er riktig.

 

Kort sagt: Vi skal kunne stå for alt vi gjør.

 

Vårt etiske regelverk er delt inn i overordnede prinsipper for den enkelte ansatte og mer detaljerte retningslinjer på visse områder, med utgangspunkt i CCs virksomhet. Dette omfatter blant annet spørsmål knyttet til hvilke typer kunder vi jobber for, regler for verdipapirhandel, informasjonshåndtering, mulighet til å ta ulike typer verv samt vår varslingsrutine.

 

Du finner regelverket her.
Les også Supplier Code og Conduct (på engelsk) her.

Hero Primary Image

Åpenhetsloven-rapport

Den 1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting.

 

Det sikrer også allmennheten tilgang til informasjon om hvordan selskaper håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

Corporate Communications har derfor utarbeidet en rapport i tråd med Åpenhetsloven (på engelsk), som kan lastes ned her.

Hero Primary Image