Mats jobber med selskaper innen jus, finans, energi og infrastruktur, og har også globale teknologiselskaper i porteføljen.

Mats bistår sine kunder med kommunikasjonsstrategier, mediehåndtering, analyser og rapporter. Han holder også kurs i presentasjonsteknikk hvor han hjelper kunden å effektivt nå ut med sitt budskap, samt medietreninger hvor erfarne talspersoner kan få bryne seg på utfordrende intervjusituasjoner. Hans erfaring som gravejournalist gjør Mats til en etterspurt sparringspartner for bedrifter som står i ekrevende mediesituasjon 

Før Mats kom til CC hadde han jobbet mange år som journalist, redaksjonsleder og leder av eget produksjonsselskap.Han har blant annet vært redaksjonsleder for Dokument 2 på TV2 fra 20072010. Under hans ledelse vant redaksjonen Den Store Journalistprisen, samt Gullruten for beste aktualitetsprogram to ganger.

Kombinasjonen medieerfaring, forretningsforståelse og en direkte tilnærming til kommunikasjonsutfordringer gjør Mats til en skarp og stødig rådgiver for sine kunder både i hverdagens mediehåndtering og når det stormer.  

Mats er utdannet i USA, hvor han også jobbet to år som skrivende journalist. Mats er tidligere aktiv alpinist og tennisspiller, og engasjert idrettspappa for tre tenåringer.