Jo Christian har gjennom hele sin karriere arbeidet i skjæringspunktet kommunikasjon, media, finans og næringsliv. Først gjennom åtte år som journalist og leder for finansredaksjonen i Finansavisen, deretter 12 år som direktør for investor relations (IR) og i Schibsted ASA, hvor han også var styresekretær. Han har vært partner i Corporate Communications siden 2019.

I Corporate Communications er Jo Christian rådgiver for styre og toppledelsen i en rekke børsnoterte og private selskaper, og fokuserer særlig på å bidra til å optimalisere selskapenes kommunikasjon med- og relasjon til aktører i finansmarkedet. Dette inkluderer også rådgivning knyttet til praktisering av børsregelverk og verdipapirhandellovgivning. Han har lang erfaring med finansiell rapportering, et stort antall børsnoteringer (IPO), organisering av IR-funksjonen, private kapitalinnhentinger, fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkedsdager aktivisme og finansiell PR. Han jobber også som utleid IR-ansvarlig for børsnoterte selskaper.

Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Jo Christian beskriver seg selv som en nyhetsjunkie, opptatt av både samfunn, politikk og næringsliv, og elsker praten rundt lunsjbordet i Corporate Communications. Han har alltid vært en mediemann med et bankende hjerte for journalistikken, og han startet karrieren som frilansjournalist i lokalavisen som 15-åring. For igjen å kjenne på journalistpulsen forsøker han jevnlig å få sett Watergate-filmen «Alle presidentens menn».