Medierådgivning

Et godt omdømme er avgjørende når du ber om tillit fra omverdenen. Omtale gjennom media påvirker virksomheters omdømme sterkt og kan avgjøre hvorvidt du oppnår målene dine.
Hero Primary Image

Vi bistår med

  • Kommunikasjonsstrategi og -planer
  • Proaktiv og reaktiv mediehåndtering og -rådgiving
  • Skreddersydde medietreninger
  • Debatt-trening
  • Innholdsproduksjon

Det blir stadig flere mediekanaler å ta hensyn til, og kontinuerlige deadlines setter krav til raskere responstid. Journalister er presset på tid og har tydelige kriterier når de skal utarbeide saker. Det skaper utfordringer for mange virksomheter, ikke minst når det gjelder å respondere raskt og godt nok.

Den som vil bygge et godt omdømme gjennom media, må vite hvordan journalistene tenker når de skal utarbeide en sak, og hva som skal til for at en sak kommer på trykk.

Våre rådgivere har stått både foran og bak kamera. Vi har bistått statsråder og ledere på alle nivåer i krevende situasjoner, og vi har inngående kjennskap til redaksjonelle prosesser og journalistiske vurderinger.