Finansiell kommunikasjon

Finansiell kommunikasjon handler om å bygge tillit for å redusere kapitalkostnadene for selskapene og bidra til langsiktig verdiskaping.
Hero Primary Image

Vi bistår med:

 • Investorrelasjoner
 • Børsnotering
 • Fusjoner og oppkjøp
 • ESG-strategi og rapportering
 • Støtte til gründer- og vekstselskaper

Uansett om du skal selge familiebedriften din, jobber i et PE-fond, har ansvar for investorkontakt i et børsnotert selskap eller skal hente penger til et vekstselskap, vet du at solid og troverdig kommunikasjon er nøkkelen til å skaffe kapital, og investere kapitalen i de beste prosjektene.

Corporate Communications har fra dag én bistått våre kunder med finansiell kommunikasjon på tvers av sektorer, i tett samarbeid med investeringsbanker og de juridiske rådgivningsmiljøene. I dag er finansiell kommunikasjon et av våre kjerneområder.

 

Investorrelasjoner 

Å bygge kjennskap og troverdighet i de finansielle markedene og samtidig etablere gode relasjoner til analytikere og beslutningstakere er avgjørende for å redusere kapitalkostnader for selskapet. Mens mange av våre klienter har dedikerte IR-team internt, er det for andre mer effektivt å benytte våre rådgivere til å håndtere IR-relaterte spørsmål på vegne av selskapet.  

Innenfor investorrelasjoner bistår vi børsnoterte selskaper med blant annet:  

 • IR-strategier og planlegging 
 • Utvikling av equity-story og posisjonering 
 • Utvikling av investorpresentasjoner 
 • Rådgivning knyttet til selskapsstyring 
 • Finansiell rapportering 
 • Rådgivning knyttet til regulatoriske spørsmål 
 • Planlegging og forberedelse av investormøter og roadshows 
 • Analyse av aksjonærbase og identifikasjon av potensielle nye investorer 
 • Støtte under ulike arrangementer, som for eksempel kapitalmarkedsdager  
 • Rådgivning og beslutningstaking knyttet til bruk av digitale kanaler som for eksempel sosiale medier og diskusjonsforumer 
 • Krisehåndtering 
 • Finansiell PR 
 • Presentasjonstrening 

Børsnoteringer 
Våre rådgivere har bistått under en rekke børsnoteringer de seneste årene, med Oslo Børs som primær eller sekundær noteringsplass. Våre tjenester knyttet til børsnoteringer inkluderer:  

 • Mediehåndtering og pressekontakt gjennom noteringsprosessen 
 • Etablere selskapets IR-funksjon  
 • Utvikle en IR-strategi og plan 
 • Retningslinjer knyttet til IR og guiding 
 • Etablere en IR-seksjon på hjemmesiden 
 • Sørge for rutiner for overholdelse av regler og plikter for børsnoterte selskaper 
 • Utarbeidelse og publisering av børsmeldinger 
 • Utvikle rapporteringsstruktur og maler for styrerapporter, presentasjoner og børsmeldinger 
 • Oppfølging i etterkant av noteringstidspunktet, inkludert investor targeting og oppfølging  
 • Utvikling av selskapets struktur for kommunikasjonsarbeid, kompetanse og ressurser 

Fusjoner og oppkjøp 

Hvert år bistår vi i rundt 50 transaksjoner (ikke inkludert børsnoteringer) med ulike kommunikasjons– og investorrelaterte tjenester, for eksempel: 

 • Omdømmemessig due diligence 
 • Utvikling og implementering av kommunikasjonsplaner for interne og eksterne interessenter 
 • Mediehåndteringsstrategi og implementering 
 • Børs- og pressemeldinger 
 • Pressekontakt 

ESG-strategi og rapportering 

Flere av våre ansatte er sertifiserte i den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering, Global Reporting Initiative (GRI). Se vår emneside om bærekraft for mer informasjon.  

Støtte til gründer- og vekstselskaper 

For gründerbedrifter kan kommunikasjonen med investorer være avgjørende for om selskapet lykkes. Vi har lang erfaring med å støtte selskaper i tidlig fase med kommunikasjonsplattformer og planlegging, utvikling av investorpresentasjoner og presentasjonstrening, relasjonsbygging og finansiell PR.