Aktuelt

Ny partner i Corporate Communications

Karina Nilsen rykker opp som partner i Corporate Communications, samtidig som selskapet opplever sterk vekst på bærekraftsområdet.

Hero Primary Image

– Karina har gjort en strålende innsats som vår viktigste ressurs på bærekraft, et område som er blitt mye viktigere for våre kunder de senere årene. Det er derfor både velfortjent og veldig hyggelig at hun nå tas opp som partner i selskapet, sier Are Slettan, managing partner i Corporate Communications.

Karina Nilsen (31) begynte i Corporate Communications i 2017. Hun hadde da bakgrunn fra selskapsavdelingen i Gambit H+K og employer branding-byrået Rotor, samt som forskningsassistent ved HMS og CSR-faggruppen på NTNU.

– Vi opplever sterk etterspørsel etter bærekraftsrelaterte oppdrag fra kunder, spesielt når det gjelder ESG-rapportering overfor investorer og andre finansielle målgrupper. Både finansmarkedene og samfunnet rundt oss stiller økende krav til løpende, systematisk og etterprøvbar beskrivelse av selskapers bærekraftsarbeid. Samtidig ser vi et stort antall nye børsnoteringer av selskaper som har grønn vekst som forretningsmodell, sier Nilsen.

Corporate Communications har økt sin satsing på dette området og har blant annet flere rådgivere som har sertifisert opplæring innen GRI, det ledende rammeverket for bærekraftsrapportering.

– Arbeid på bærekraftsområdet bidrar til at dette er en svært travel høst for oss, og vi er nå i ferd med å rekruttere flere medarbeidere for å håndtere en økende oppdragsmengde og forventet vekst fremover, sier Slettan.