Bærekraft og ESG

Samfunnet har store forventninger til hvordan virksomheter skal oppføre seg. I dag må du navigere stadig flere forventninger fra både interessenter og omverden, i tillegg til strengere krav til rapportering.
Hero Primary Image

Vi bistår med

  • Interessent- og vesentlighetsanalyser
  • Bærekraftsrapportering
  • Analyser og tiltaksplaner knyttet til ulike temaer rundt bærekraft
  • Kommunikasjon rundt bærekraft

Bærekraft, ESG (Environmental, Social, Governance) eller samfunnsansvar – kjært barn har mange navn. Fellesnevneren er at disse begrepene beskriver virksomheters ansvarlighet, påvirkning på omverdenen og dialog med interessenter. Stadig økende fokus på bærekraft innebærer også økte forventninger og krav til virksomheter.

FNs bærekraftsmål forsterker oppmerksomheten rundt virksomheters rolle, og forventningen om et positivt bidrag til bærekraftig vekst for å håndtere negative effekter knyttet til drift, produksjon eller tjenester.

Det har kommet stadig flere retningslinjer når det gjelder rapportering på forhold knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring. Vi forventer i dag at private og børsnoterte selskaper tar hensyn til miljø, menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og anti-korrupsjon i sin langsiktige strategi.

Våre rådgivere hjelper med å navigere blant ulike retningslinjer og rammeverk innen bærekraft. Flere har gjennomført sertifisert opplæring i bærekraftsrapportering i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Vi bistår med både rapportering og kommunikasjon rundt bærekraft, og i dialogen med investorer og analytikere om ESG-informasjon.