Politikk og samfunn

I et levende demokrati er det en selvfølge at alle kan fremme sin sak. Men ikke alle vet hvordan man skal gå fram for å gjøre det mest mulig effektivt.

Corporate Communications rådgivere har unik erfaring fra politikk og samfunnsliv. Vi har svært god innsikt i politiske beslutningsprosesser og dynamikken i politikken. Vi vet hvordan beslutningene blir til og hva som påvirker dem.

Effektiv myndighetskontakt betyr kjennskap og forståelse for det politiske systemet, kunnskap om de politiske prosessene og tilgang til de politiske aktørene. Dette gjelder både nasjonalt og lokalt.

Sjansen for å påvirke premissene, og dermed utfallet av en sak, er alltid størst når man kommer tidlig inn i prosessen. Politisk påvirkning tar tid. Systematisk arbeid inn mot ulike beslutningstakere er nødvendig for å lykkes.

Poltikk formes ikke i et vakuum. Politikere er lydhøre for innspill utenfra og oppmerksom på bevegelser i befolkningen. Skap allianser, bruk media, sett dagsorden!

Vi vet hvordan vi kan gjøre din sak politisk relevant og hvordan din organisasjon eller bedrift kan komme inn i den politiske prosessen på riktig tidspunkt. Vi jobber med både store og små kunder og håndterer alt fra enkeltsaker til langsiktig bistand på strategisk nivå.

Vi bistår med:

  • Politisk analyse
  • Kartlegging av interessenter
  • Relasjonsbygging
  • Handlingsplaner
  • Agendasetting

 

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183