Samfunn og myndigheter

Vi påvirkes alle av politiske beslutninger og rammebetingelser. Hver dag må politikere ta viktige avgjørelser. Vil man påvirke beslutningen er det avgjørende å nå frem til de rette personene, med det riktige budskapet og til rett tid.  
Hero Primary Image

Vi bistår med

 • Politisk analyse
 • Kartlegging av interessenter
 • Relasjonsbygging
 • Strategi og handlingsplaner
 • Budskapsutvikling
 • Synlighet og posisjonering

 

 

Våre ekspertområder

Vi arbeider med et bredt spekter av bransjer og sektorer. Vi har spesielt mange kunder og brede fagmiljø innen følgende bransjer: 

 • Energi og industri
 • Eiendom
 • Utdanning/kompetanse
 • Forsvarsindustri
 • Maritim næring
 • Bærekraft
 • Finans  

Politikk formes ikke i et vakuum. I et levende demokrati er det en selvfølge at alle kan fremme sin sak, og mange politiske beslutninger er kompromisser mellom ulike interesser.  

Våre rådgivere har bred erfaring fra politikk og samfunnsliv. Når vi hjelper deg er vi ærlige på hva som er mulig å påvirke, og hvordan kommunikasjon kan være et godt virkemiddel.  

Vår oppgave er å utruste deg best mulig for å oppnå dine egne mål. Og gi deg en posisjon for å skape langsiktige, bærekraftige resultater. Til dette bruker vi hele den kommunikasjonsfaglige verktøykassa. Våre råd skal gi best mulig effekt. Derfor er vi opptatt av å jobbe strukturert, og gi veloverveide råd. Resultater er ikke noe vi skaper for kundene, men noe vi skaper sammen med kundene. 

 

Våre prinsipper for myndighetskontakt

Vi vil aldri forlede noen til å tro at kommunikasjonsarbeid kan gi større resultat enn det kan, og vi er tydelige på hva som er realistisk å oppnå gjennom politisk påvirkningsarbeid og hvor lang tid det kan ta å oppnå resultater.  

Resultater er ikke noe vi skaper for kundene, men noe vi skaper sammen med kundene. Vår filosofi er at det er kunden selv som er den beste talspersonen for sin sak.

 • Vi bruker vår kunnskap om politiske beslutningsprosesser for å hjelpe våre kunder med å lykkes.  
 • Vi bruker vårt nettverk og våre kontakter blant politiske beslutningstakere, og påvirkere, til å skaffe informasjon og legge til rette for at relasjoner blir etablert, men:  
 • Vi vil aldri love kunden resultater som følge av at vi driver direkte påvirkning av personer i vårt eget nettverk. 

Vi vil alltid være åpen om hvem vi representerer når vi tar kontakt med ulike interessenter, på oppdragsgivers vegne. Dette gjelder uansett om kundeforholdet ellers er konfidensielt.