Samfunn og myndigheter

Vi påvirkes alle av politiske beslutninger og rammebetingelser. Hvis du ønsker å endre noe eller forhindre en endring, er det avgjørende at du når frem til beslutningstakerne med dine synspunkter.
Hero Primary Image

Vi bistår med

  • Politisk analyse
  • Kartlegging av interessenter
  • Relasjonsbygging
  • Strategi og handlingsplaner
  • Budskapsutvikling
  • Synlighet og posisjonering

Politikk formes ikke i et vakuum. I et levende demokrati er det en selvfølge at alle kan fremme sin sak, og mange politiske beslutninger er kompromisser mellom ulike interesser. Politikere er lydhøre for innspill utenfra og oppmerksomme på bevegelser i befolkningen. Det viktigste du kan gjøre for å oppnå resultater er å delta i samfunnsdebatten, skape allianser og sette dagsorden.

For å fremme din sak mest mulig effektivt kreves kunnskap og erfaring. Våre rådgivere har bred erfaring fra politikk og samfunnsliv. Vi har innsikt i politiske beslutningsprosesser, og vi vet hvordan beslutningene blir til og hva som påvirker dem. Vi vet derfor også hvordan vi kan gjøre din sak politisk relevant og hvordan din organisasjon eller bedrift kan komme inn i politiske prosesser på riktig tidspunkt.