Finansiell kommunikasjon

Finansiell kommunikasjon utgjør en betydelig andel av oppdragene til Corporate Communications. Målgruppene for finansiell kommunikasjon er kritiske og kravstore. Corporate Communications har derfor rådgivere med lang erfaring fra IR-arbeid for børsnoterte selskaper. Arbeidet vårt kjennetegnes av spiss finanskompetanse og ekstrem nøyaktighet. Samtidig har vi en bred samfunnsforståelse som gir viktige tilleggsdimensjoner. Dagens finansmarkeder er stadig mer internasjonale, og CC har etablerte samarbeidspartnere i verdens finanssentre.

Innen finansiell kommunikasjon bistår vi våre kunder på tre områder:

1. Investorrelasjoner
Investorrelasjoner (IR) handler om strategisk og operativ kommunikasjon med investorer og andre relevante finansielle målgrupper. Arbeidet bidrar til at selskapets potensial blir synliggjort og forstått, samtidig som usikkerheten blir redusert. Vi bistår børsnoterte selskaper på områder som:

  • Kvartalsrapportering
  • Drift av IR-funksjonen
  • Videoproduksjon
  • Regulatoriske spørsmål
  • Investormøter, roadshows, etc
  • Investor targeting
  • Kapitalmarkedsdager
  • Eierstyring
  • Issues management

2. IPOs og transaksjoner
Finansielle transaksjoner byr på komplekse kommunikasjonsutfordringer, og Corporate Communications bistår løpende på landets største transaksjoner, kapitalinnhentinger og børsnoteringer.

3. Finansiell PR
I Corporate Communications har vi dybdekunnskap på finans, men vi har også bred kommunikasjonskompetanse. Kombinasjonen kommer til sin fulle rett innen finansiell PR, som skaper synergier mellom IR og PR for børsnoterte selskaper. Et selskaps generelle omdømme kan bedres ved proaktivt mediearbeid basert på finansiell informasjon. Likeledes kan en god profil i mediene bidra til økt investorinteresse. Denne positive omdømmespiralen er lettest å sette i gang når man arbeider integrert med IR og PR. Finansiell PR handler også om å bistå selskaper innen finansbransjen, for eksempel banker, forvaltningsselskaper, meglerhus og PE-­selskaper. Slike kunder som legger stor vekt på at kommunikasjonsarbeidet må være funderte på finanskunnskap.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183