Krise og beredskap

Beredskapsplanlegging handler først og fremst om å unngå kriser. Dersom en krise likevel inntreffer, gjelder det å ha de riktige verktøyene på plass for å håndtere den.
Hero Primary Image

Vi bistår med

  • Beredskapsplaner
  • Beredskapsøvelser – fra skrivebordsøvelser til fullskala beredskapsøvelser
  • Operativ krisebistand 24/7
  • Medieovervåkning og analyser
  • Mediehåndtering i en krise

De fleste virksomheter har en beredskapsplan. Men uansett hvor god den er, vil den ikke hjelpe hvis den ikke har blitt oppdatert eller kriseteamet har øvd.

God krisehåndtering krever tydelig ledelse, handlekraft, empatisk kommunikasjon og en evne til å håndtere de krevende dilemmaene som oppstår. Handling taler tydeligere enn ord. Tiltak, beslutninger og lederes synlighet er viktig for å påvirke utfallet av krisen.

Vår tilnærming til beredskap og krisehåndtering handler vel så mye om effektiv kriseledelse som kommunikasjon. Våre rådgivere hjelper med utvikling og forbedring av planverk og organisasjonsstruktur for å lykkes med denne krevende balansen. Vi mener at det går an å lære opp beredskapsorganisasjoner til å treffe bedre på strategivalg i første fase gjennom å stille de riktige spørsmålene, avdekke og håndtere dilemmaer.

Våre krisetjenester dekker alle faser av krisen. Hva du gjør før krisen inntreffer for å være best mulig forberedt. Hva du gjør for å løse og håndtere krisen. Og hva du gjør etter krisen for å gjenopprette tillitt og komme tilbake til normalen. Våre rådgivere bistår jevnlig flere av landets største beredskapsorganisasjoner 0g har vært betrodde rådgivere i mange av de mest alvorlige krisene i Norge de seneste 20 årene.