Ingeborg er en allsidig rådgiver med bred samfunnsforståelse og interesse i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. I CC jobber hun i hovedsak med myndighetskontakt, selskapskommunikasjon og finansiell kommunikasjon.  

Før hun kom til CC jobbet hun nesten fem år i Finansdepartementet, hvor hun har vært med på å utarbeide flere statsbudsjett og gitt råd til finansministere i saker som gjaldt klima- og miljø, og olje- og energi. Hun har også jobbet med spørsmål knyttet til klimarisiko og ansvarlig forvaltning av Oljefondet, og hatt redaktøransvar for den årlige stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond.  

Ingeborg har en mastergrad (MSc) i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics and Political Science (LSE), en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, samt en bachelorgrad i Europastudier med spesialisering i sammenlignende politikk fra Universitet i Bergen. Hun har også befalsutdanning fra Sjøforsvaret. 

Ingeborg er et utemenneske som sover best i seng. På fritiden er hun enten i marka med pointeren Kayser, på seiltur, topptur eller fuglejakt. Hun er kreativ og utadvendt, med utpreget lakenskrekk.