Strategi og analyse

Samfunnet endrer seg raskt. For å nå ut med dine saker og budskap, er det avgjørende at du bygger kommunikasjonen på gode og oppdaterte analyser.
Hero Primary Image

Vi bistår med:

  • Interessentanalyse
  • Omdømmeanalyse
  • Medieanalyse
  • Kvalitative og kvantitative undersøkelser
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Kommunikasjons- og tiltaksplaner

 

Hvem er du og hvordan oppfattes du utad? Dette er viktige spørsmål når vi begynner å jobbe med nye kunder. For å svare på dette gjennomfører vi ulike typer analyser, som for eksempel analyse av markedet og bransjen din, medieanalyse for å se hvordan dere er posisjonert, ulike spørreundersøkelser og interessentanalyse basert på kvalitative intervjuer.

Med en grundig analyse og forståelse av dere og deres strategi, kan vi sammen utarbeide en treffsikker kommunikasjonsstrategi. Gjennom denne prosessen kommer vi også frem til deres kommunikasjonsmål, målgrupper, budskapsplattform og og anbefalte tiltak.

Vi er opptatt av at vårt arbeid skal resultere i reelle verdier og resultater for kundene våre, og jo fortere man setter i gang med faktiske tiltak, jo fortere ser man resultater. Det har vist seg å være en suksessoppskrift, og strategien blir mer enn bare en plan på et papir, som legges i skuffen.