Kampanje og arrangement

Kampanjer og arrangementer er effektive verktøy for å nå ut med budskap og skape diskusjon og oppmerksomhet rundt en sak som betyr noe for deg og din virksomhet.
Hero Primary Image

Vi bistår med:

  • Strategisk rådgiving og sparring
  • Forberedelser og gjennomføring
  • Prosjektledelse
  • Helhetlig ansvar
  • Analyse og evaluering

Godt gjennomførte kampanjer og arrangementer skaper engasjement i målgruppen din, og bidrar til å styrke virksomhetens rolle som troverdig avsender av dine budskap. I tillegg skaper de gode arenaer for relasjonsbygging, nye ideer og tanker.

Et arrangement, i likhet med en kampanje, må ha tydelige mål, en god innramming og solid innhold. Vi har lang erfaring med å lage kampanjer og arrangementer som gir en klar merverdi for deg eller din virksomhet, i tråd med overordnet strategi.

Våre rådgivere har jobbet med Norges største arrangementer, og laget mange treffsikre kampanjer for våre kunder. Vi tilpasser skala og innhold til ditt behov, og vi har god erfaring med å utvikle engasjerende innhold til spesifikke målgrupper.