Leder- og endrings-kommunikasjon

Lederen har stor påvirkning på kulturen i en virksomhet. Endring er blitt den nye normalen, og lederen må kunne skape engasjement for nødvendige omstillinger.
Hero Primary Image

Vi bistår med

  • Lederposisjonering
  • Kurs i lederkommunikasjon
  • Presentasjonstrening
  • Strategier for internkommunikasjon
  • Kommunikasjonsplaner for omstillingsprosesser
  • Strategisk rådgiving og sparring
  • Budskapsutvikling og presentasjoner

Det grønne skiftet og den digitale transformasjonen er bare to store endringsprosesser som påvirker de fleste virksomheter i vår tid. Endringer byr på både muligheter og utfordringer. Kanskje har man ikke de riktige medarbeiderne for den nye organisasjonens nye oppgaver? Kanskje fører digitaliseringen til at man trenger færre medarbeidere?

Dagens ledere har mange krevende oppgaver. De skal sette mål og retning for virksomheten og tiltrekke seg og lede medarbeidere med helt andre forventinger enn for bare et par tiår siden. Parallelt skal lederen kommunisere godt og tydelig både internt og eksternt, og skape forståelse og engasjement for omstillinger.

Vår erfaring er at tydelig og ærlig kommunikasjon er avgjørende for å opprettholde motivasjonen og engasjementet til de ansatte i større omstillinger. De må oppleve at det er meningsfullt å komme på jobb og at de er med på å bidra til noe som er større enn seg selv.

Våre rådgivere bistår en rekke ledere og virksomheter med lederkommunikasjon og endringsprosesser. Med knappe tidsfrister og et komplekst målgruppebilde, er vår rolle å skape trygghet for lederen gjennom hele prosessen fra A til Å.