Aktuelt

Regjeringen Solbergs svanesang

Hero Primary Image

Den politiske høytiden fortsetter i dag med fremleggelse av regjeringen Solbergs siste statsbudsjett, deretter får Kongen beskjed om at de søker avskjed. I morgen får vi presentert regjeringen Støre sin plattform, og svaret på om barnet er døpt «Hurdal-erklæringen». Torsdag er det forventet at den nye regjeringen blir presentert på Slottsplassen.  

Dagens budsjettfremleggelse er på mange måter den minst interessante på åtte år. En god del av det den avgående regjeringen foreslår vil uansett det nye stortingsflertallet endre på. Regjeringen Støre har om lag en måned på seg til å legge frem sitt forslag til Statsbudsjett, den såkalte «Tilleggsproposisjonen». Fristen for det er 10. november.  

Det interessante å følge med på i dag er derfor hvordan det nye stortingsflertallet kommenterer på budsjettforslaget. Selvsagt er det aller mest interessant å høre reaksjonene fra den kommende statsministeren, og det som antakelig er hans nye Finansminister, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Det kan også være lurt å ha et øye på hva SV-leder Audun Lysbakken legger vekt på i løpet av dagen, for det gir en god pekepinn på hva som skal til for at den nye mindretallsregjeringen får gjennom sitt budsjett i Stortinget.  

Det som er av en viss betydning i dag er rammene for den økonomiske politikken, og hvor mye penger regjeringen mener det er forsvarlig å bruke ut fra den økonomiske situasjonen. Det vil være styrende også for hvor mye vi kan forvente at den nye regjeringen vil tillate seg. I tillegg er det alltid av interesse å se hva slags framtidsutsikter regjeringen mener norsk økonomi har. Noen hovedpunkter: 

  • Regjeringen foreslår å redusere oljepengebruken med 84,4 milliarder kroner, til 322,4 milliarder kroner i 2022. Det er fortsatt svært høyt historisk sett. Det er bare i de to foregående årene det er brukt mer.  
  • Pengebruken tilsvarer 2,6 prosent av den forventede verdien av oljefondet, og er dermed godt innenfor handlingsregelen som sier at man kan bruke 3 prosent. Budsjettet er nok en del strammere enn de fleste ekspertene hadde forventet på forhånd. Det kan ha en sammenheng med at regjeringen uansett ikke får gjennomført det, og vil gi Støre en siste hilsen som viser hvor ansvarlige de ville vært. 
  • Regjeringens prognoser for neste år er en pen økonomisk vekst på linje med inneværende år. I en pressemelding fra Finansdepartementet avlyser Jan Tore Sanner den økonomiske krisen pandemien førte med seg. Han viser til at «store deler av næringslivet venter høy vekst fremover», og at med det så vil også arbeidsledigheten fortsette å falle.  
  • Hvis du lurer på hvor mye penger 84,4 milliarder egentlig er så har E24 regnet ut at for alle oljekronene i budsjettet kunne hver nordmann fått en Grandiosa pizza, hver eneste dag i 4 år og 36 dager. Dette er nok noe de færreste ville ønske, men de har også funnet ut at for den summen kunne man gjort mer interessante ting, som å øke gjennomsnittslønnen til sykepleierne i Norge med over en million i året i ti år fremover. 

I skatte- og avgiftspolitikken legger Solbergregjeringen igjen noen veldig tydelige, og til dels kontroversielle, grep:  

  • Personskatten reduseres med nesten 5 milliarder kroner.  
  • I tillegg foreslås det en ytterligere reduksjon i formuesskatten som innebærer over en halv milliard mindre skatteinngang. 
  • CO2-avgiften økes med nærmere 30 prosent. Dette innebærer at prisen for å slippe ut et tonn CO2 går opp fra ca. 550,- til 750,- 
  • CO2-avgiften på bensin økes med 41 øre, fra 1,37 til 1,78 per liter.  
  • Budsjettet medfører noen dårlige nyheter også for elbileiere; trafikkforsikringsavgiften økes til full sats, og fritaket for omregistreringsavgift oppheves. 

Det blir spennende å se hvilke av disse forslagene Støre og Vedum vil videreføre, og hvilke som blir reversert. Man trenger ikke være spåmann for å anta at endringene i personskatt og formuesskatt vil se annerledes ut, så vi anbefaler alle å vente med å legge champagnen på kjøling.  

Hele statsbudsjettet finner du på: www.statsbudsjettet.no

 

Vi hjelper deg gjerne!

Statsbudsjettet kan være litt vanskelig å orientere seg i. Det består av nærmere tjue ulike dokumenter på tusenvis av sider og veier i følge finansministeren 13,5 kilo.  

Våre erfarne rådgivere kan bistå deg, enten du trenger hjelp til å finne fram i Statsbudsjettet, vil ha faglige vurderinger av enkeltforslag eller hjelp til å få belyst viktige saker overfor stortingspolitikerne.  

Bare ta kontakt! 

Foto: Stortinget