Aktuelt

Lederskifte i Corporate Communications

Håkon Rønning og Kaia Tetlie overtar som managing partnere i Corporate Communications etter Are Slettan. Den nye lederduoen har gjort karriere i kommunikasjonsbransjen, hvor begge begynte som juniorkonsulenter.

Hero Primary Image
– Våre verdier og kultur er ikke noe som bare er festet på et papir, vi tar dem på alvor. Kommunikasjonsbransjen preges av gjennomtrekk og høy turnover, men vi har evigheten som perspektiv når vi ansetter noen.

Kaia Tetlie, managing partner

– Det er en ære og en glede å overta stafettpinnen etter Are. Selskapet har vokst stein på stein og Are sine bidrag har vært viktig for at vi står solid på flere ben. I fjor gjorde vi spesielt et viktig verdivalg om å ikke permittere noen av våre medarbeidere, sier Kaia Tetlie.

Corporate Communications bistår kunder med kommunikasjons- og medierådgivning, finansiell kommunikasjon, krisehåndtering, samt samfunns- og myndighetskontakt. Selskapet har nå 23 ansatte, hvorav 15 er partnere og medeiere.

 

Fra juniorkonsulenter til daglig ledere

Corporate Communications har en rullerende ordning med toårig åremål som managing partner. Den nye lederduoen har bygd opp sine karrierer i kommunikasjonsbransjen. Håkon Rønning gikk i 2008 rett fra en mastergrad på NHH til å begynne som juniorkonsulent i Geelmuyden.Kiese. I 2011 grunnla han Corporate Communications sammen med Geir Bjørlo og Petter Halvorsen. To år senere var han med på å ansette Kaia Tetlie som selskapets første juniorkonsulent.

– Vi har begge gått gradene fra juniorkonsulenter til å bli daglige ledere. Det gjør at vi både kjenner byråverden og vårt eget byrå, og vi vet hva kunder og nye talenter i bransjen forventer. Da vi startet Corporate Communications spurte vi ulike virksomheter hva de kunne ønske seg av et helt nyopprettet kommunikasjonsbyrå, tuftet på kundenes behov. Svaret var unisont: et profesjonelt kommunikasjonsmiljø som forstår forretning og strategi, og som gir råd basert på analyse, erfaring og samfunnsforståelse. Med evne til å gjennomføre. Det har vi levert i ti år, og skal fortsette å levere på, sier Rønning.

Corporate Communications har et uttalt mål om å beholde og utvikle nye medarbeidere, og flere av dagens medarbeidere har bygd sin karriere i selskapet. Da Tetlie begynte i 2013 hadde selskapet ni partnere og en juniorkonsulent. Bare fire år senere ble hun selv en del av partnerskapet.

– Kundene kommer alltid først, og vi skal fortsette å hjelpe dem med å nå sine mål, i hele spennet fra strategi til gjennomføring.

Håkon Rønning, managing partner

– Våre verdier og kultur er ikke noe som bare er festet på et papir, vi tar dem på alvor. Kommunikasjonsbransjen preges av gjennomtrekk og høy turnover, men vi har evigheten som perspektiv når vi ansetter noen. Vi kjennetegnes av en sterk kultur, samhold og tilhørighet, og vi har også rause og solidariske insentivmodeller. Vi tror det er avgjørende for en virksomhet som oss, der relasjoner og tillit bygges over tid, sier Tetlie.

Corporate Communications har fem enkle prinsipper som Rønning og Tetlie setter høyt når de nå setter i gang med sine nye lederoppgaver:

  • Det er, og skal være, en glede å jobbe i og med Corporate Communications.
  • Prioritering: familie kommer alltid først, deretter kundene. Så fritidsinteresser.
  • Hardt arbeid lønner seg.
  • Er vi ikke i markedet, er vi i marka.
  • Sørg alltid for å le deg i hjel minst én gang om dagen.

 

Tiårsjubileum og årlig vekst

Corporate Communications har tiårsjubileum i år, og selskapet har økt byråinntektene hvert år siden oppstarten.

– Vi startet som et spisset byrå, og vi er fortsatt et spisset byrå. Samtidig endrer og utvikler vi oss i takt med våre kunder og nordisk næringsliv. I løpet av de siste ti årene har vi har vært med på moderniseringen av fagdisiplinen finansiell kommunikasjon og investorrelasjoner. En viktig nøtt her har vært hvordan man kan gjøre noe så gørr kjedelig som finansielle tall, til engasjerende innhold. Børsbonanzaen det siste året har vist hvor viktig historiefortelling er også på den finansielle arenaen. Det er lenge siden kampen om investorenes oppmerksomhet har vært mer intens, sier Rønning.

I 2020 bistod Corporate Communications en tredjedel av selskapene som ble notert på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) i løpet av året.

– Vi har satset på kommunikasjon rundt bærekraft og ESG (Environment, Social and Governance) de siste årene, og ser hvor viktig dette er for våre kunder, uavhengig av bransje. Det smelter sammen fagfeltene vi jobber med, fra finans til politikk. Det er interessant å se hvordan virksomheters posisjon og påvirkning på omgivelsene spiller en helt annen rolle i dag enn for bare få år siden, og har blitt avgjørende for eksistens og vekstmuligheter, sier Tetlie.

Corporate Communications har høye ambisjoner også fremover:

– Vi skal fortsette å vokse, både i omsetning og antall ansatte. Vi skal lede an og kjenne til siste utvikling både innen kommunikasjon, strategi og hva som skjer i samfunnet rundt oss. Kundene kommer alltid først, og vi skal fortsette å hjelpe dem med å nå sine mål, i hele spennet fra strategi til gjennomføring, avslutter Rønning.