Aktuelt

Et hint av endring

Finansminister Vedum presenterte i dag regjeringens første statsbudsjett med den påtatte folkeligheten vi etter hvert har blitt vant med. Budsjettet bekrefter det de fleste hadde forventet. Det blir ingen revolusjon med Støre ved roret, men vi har fått noen hint om hvilken retning de ønsker å forandre Norge.

Hero Primary Image

«Tilleggsproposisjonen» redegjør for hvilke endringer Støres mannskap har gjort på den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett. På den korte tiden de har hatt til rådighet er det selvsagt begrenset hvor store endringer de rekker å gjøre. Noen symboltunge satsinger finner vi likevel: 2,9 milliarder i redusert elavgift og 2,8 milliarder i økt tilskudd til kommunene er eksempler på oppfølging av løfter regjeringen allerede har gitt.

Det er selvsagt interessant å se hvilken retning den nye regjeringen staker ut, særlig på fordelingsprofilen i skatteopplegget hvor de øker skattene med totalt 6,6 milliarder, som etter deres egne beregninger innebærer en økt skattebelastning for de 13 prosent rikeste.

 

For grått og smått?

Det mest interessante i dag er likevel ikke Vedums trillende latter, men hvor raskt den kommer til å stilne i møte med SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabet Kaski. «For grått og for smått» var overskriften hennes. Regjeringen har vært tydelige på at de vil gå til SV først for å forsøke å få til et flertall. Så blir det spennende å se hvor langt de er villige til å strekke seg for å få det til. Rapportene fra forhandlingene i Hurdal tydet ikke på at regjeringen vil gi SV noen enkle seire. Og det er ingen grunn til å tro at regjeringens foretrukne partner er blitt noe mer kompromissvillig heller siden den gang.

Det store spørsmålet er hva som er alternativet. Kan Støre vende seg mot høyresiden i politikken allerede i sitt første budsjett? Kan Venstre og KrF være alternative budsjettkamerater? Det er i hvert fall regjeringen nødt til å late som hvis de skal få presset SV til å inngå kompromisser.

 

Duket for drakamper?

Det som er sikkert er at det blir harde kamper, og mange bilder av forhandlingsdelegasjoner på vei inn av dører og ut av dører de neste ukene. Fristen for Finanskomiteen til å legge fram sin innstilling er egentlig ikke mer en 12 dager frem i tid. Ifølge budsjettkalenderen skal alle rammene være lagt allerede den 20. november, men det har vært tradisjon for å strekke ut denne fristen ved regjeringsskifter. Det blir uansett noen hektiske uker på Stortinget, og for de som måtte ønske å sende Finanskomiteen et skriftlig innspill så er fristen allerede om to dager, og det kan gjøres her.

I motsetning til hva Finansministeren later til å tro så kan vi i PR-bransjen verken trylle eller garantere noen makt og innflytelse. Det vi imidlertid kan er å hjelpe folk å forstå de politiske beslutningsprosessene og fremme sine helt legitime interesser. Og det gjør vi mer enn gjerne.