Aktuelt

Vil 2023 huskes som vendepunktet?

Tirsdag 14. November, hadde ONS og Corporate Communications et frokostmøte sammen i Oslo. Nedenfor finner du gode tips til hvordan du kan lykkes med å posisjonere deg på ONS 2024. Men først en kort oppsummering av den faglige delen som tydelig viser at klima- og energiskiftet er underveis, men trenger mer kraft og nett for å komme i mål i Norge.

placeholder bilde

Vekst i produksjon av fornybar energi

Jo Husebye fra Rystad Energy la bakteppet for klimapolitikken med en kort status på hvor vi er og skal. Rystads tall viser at 2023 er det første året i moderne tid der veksten i fornybar energiproduksjon er større enn veksten i energikonsum. Det vil si at fornybarandelen i energimiksen øker litt for første gang. Totalt bygges det 700TWh med ny fornybarproduksjon – tilsvarende fem ganger Norges årlige produksjon. Fra dagens situasjon, der olje og gass er noe som brennes, vil fremtidens oljeetterspørsel først og fremst gå til produkter som asfalt og plast. I 2050 anslår IEA at det vil være etterspørsel etter omtrent 26 % av dagens produksjon.

 

Privat og offentlig samarbeid nødvendig

Lars Christian Bacher fra Morrow Batteries, Gine Wang-Reese fra DNB og Sigrun Aasland fra Zero var samstemte om viktigheten av et godt samarbeid mellom det offentlige og private om vi skal lykkes med klimaomstillingen. Zero-rapporten viser at det koster 65 milliarder å nå utslippsmålene for 2030. Både Bacher og Wang-Reese viste til at staten må bidra til at private investeringer kommer dit at de kan skape en reell klimaeffekt.

 

Opposisjonen krever klimaplan

Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre) og Ingrid Liland (MDG) tok opp tråden fra panelet før og var samstemte på behovet for forutsigbarhet for næringslivet. En samlet opposisjon fra Rødt til FrP krever en realistisk klimaplan fra regjeringen. Det er stor grad av enighet om målene, men diskusjonen ga klart bud om at enigheten stopper raskt når det kommer til olje- og gassnæringen. Klimautvalget 2050s forslag om å lage en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsindustri får ingen applaus fra Høyre.

Ingrid Liland oppsummerte det slik: «Før jeg ble politiker jobbet jeg i en startup innen romfart. Romfart og klimapolitikk ligner på hverandre. I begge tilfeller er det gøy å sette høye mål – å komme til Mars eller å kutte alle utslipp. Men i begge tilfeller glemmer man at det er noen som faktisk skal bygge raketten.»

 

#ONS2024, en arena for hele energifeltet

Her hjemme går omstillingen raskt og ONS er et godt, konkret eksempel på dette. Fra den gamle «Oljemessa» er ONS nå en arena for hele energifeltet. Det er like naturlig for selskaper innenfor klima og fornybar å delta på ONS, som det er for selskaper innenfor olje og gass. ONS er en møteplass for alle som legger premissene i energidiskusjonen – både i Norge og internasjonalt. Parallelt med ONS lages det også en egen arena i Vågen i sentrum av Stavanger som kalles ONS+. Her er det masse muligheter for virksomheter som ønsker å invitere til en kombinasjon av faglige og sosiale møteplasser gjennom uka.

CC og ONS har tre tips til deg som ønsker å bruke ONS/ONS+ til posisjonering i energiskiftet:

  • Start planleggingen nå – August 2024 kommer raskt og lokalene blir fort booket.
  • Skap spennende møteplasser – gode deltakere og spennende tema trekker folk.
  • Gå sammen med flere – gode samarbeid skaper magi og tiltrekker større publikum