Aktuelt

Har du talent for å takle toppledere?

Dette er Anna. Hun startet som konsulent høsten 2021. Anna har bakgrunn fra Norges Handelshøyskole og Sopra Steria. Nå trenger Anna gode kolleger, gjerne med bakgrunn fra journalistikk, forenings- og organisasjonsliv eller studentpolitikk.

Hero Primary Image

Som konsulent i Corporate Communications (CC) blir du slengt ut på dypt vann. Du skal gi råd og finne løsninger som kan få store konsekvenser for eiere, ansatte og samfunnet.

Du må tåle å prestere og tenke sjæl. Samtidig får du full støtte av en sterk kultur som vil deg vel. Som konsulent søker vi deg som har ambisjon om å bli medeier i selskapet i løpet av 6-8 år, men som nå er ferdig med studier eller i starten av arbeidslivet.

 

Sånn fungerer vår kultur


Lagspill:

Du er en god kollega, viser dugnadsånd og spiller andre gode.

Fleksibilitet:

Du kan jobbe når og hvor du vil så lenger du er tilgjengelig. Men vi lærer best og har det gøy når vi er sammen på kontoret.

Ikke bruk og kast:

I en bransje som ellers preges av mye gjennomtrekk, har vi evigheten som perspektiv når vi ansetter deg. Og vi er så sikre på at du blir at vi verken har prøvetid eller konkurranseklausuler ved oppsigelse.

Resultater, ikke timer:

Utslitte rådgivere er ikke gode rådgivere. Vi er mest opptatt av resultatene du skaper, ikke antall timer som legges ned.

Kompensasjon:

Du er en del av det beste laget i bransjen, og det skal gjenspeiles i lønnen. Over halvparten av våre medarbeidere er medeiere, og vi har en rettferdig og transparent kompensasjonsordning som belønner innsats og resultater.

Balanse og familie:

Du er et helt menneske med et liv utenom jobben. I CC setter vi familien høyt, og vi ønsker å møte og inkludere familien din.

Samvær:

I en hektisk hverdag på farten har vi faste sosiale aktiviteter. På våren reiser vi på inspirasjonstur utenlands, for å lære av andre byråer og bransjer. På høsten har vi internt kickoff i Norge.

Oppdatering og inspirasjon:

Vi holder oss faglig oppdatert. Alle i CC oppfordres til å bruke tid på kompetansehevende tiltak og kan få dekket kostnadene til dette.

 

Søknadsfrist 15. april.

 

Send søknad på inntil én side og CV til managing partner Kaia Tetlie på rekruttering@corpcom.no