Medierådgivning

Medie-­ og presentasjonstrening:

Våre medietrenere er blant landets mest erfarne, og de har selv stått foran mikrofonen som journalister eller kommunikasjonssjefer, eller de har jobbet tett på næringslivsledere i kommunikasjonsspørsmål.

I våre medietreninger legger vi vekt på å skreddersy eksempler fra deltakernes egen arbeidshverdag og øver på realistiske utfordringer som deltakerne møter daglig.

Mediene er i en enorm utvikling med stadig flere kanaler og større krav til raskere responstid. Medietreningen gir en innføring i grunnleggende medieforståelse, presentasjonsteknikk og hvordan journalistene tenker. Vi holder et innledende foredrag, trener på individuelle eksempler med kamera og evaluerer hvert opptak etterpå.

Målet med medietreningene er å gi den enkelte deltaker økt forståelse, evne til å mestre og lyst til å delta i mediene.

Hvis du eller din bedrift ønsker mediesynlighet, bistår vi med kurs i hvordan du får ditt budskap frem i mediene. Vi bistår også med strategisk rådgivning og øvelser på budskap hvis dere har en spesielt utfordrende problemstilling.

Vi tilbyr også debatt-treninger, sparring og øvelse før du skal opptre i mediene. Vi har egne kameraer og tilbyr også trening i TV-­studio gjennom vår partner Perplex Media.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183