Beredskaps- og krisehåndtering

Beredskapsplanlegging handler først og fremst om å unngå kriser. Dersom en krise likevel inntreffer, gjelder det å ha de riktige verktøyene på plass for å håndtere den. Corporate Communications bistår som rådgivere på følgende nivåer:

Beredskapsplanverk
Vi utarbeider, videreutvikler eller reviderer beredskapsplanverket som skal forberede deg og din virksomhet på å håndtere en beredskaps-­ eller krisesituasjon. En beredskapsplan skal sørge for at roller, arbeidsoppgaver, ansvarsdeling, regler og handlinger er definert på forhånd slik at håndteringen blir så effektiv, riktig og robust som overhodet mulig.

Beredskaps‐ og kriseøvelser
Når beredskapsplanverket er på plass, er det viktig at virksomheten og de ansatte får planene under huden. Vi leverer følgende skreddersydde beredskaps‐ og kriseøvelser som kombinerer teori med praktisk trening:

  • Fullskalaøvelser med iscenesatte ulykker og hendelser kombinert med deltakelse fra eksterne og interne aktører.
  • Diskusjonsøvelser der ledelsen får brynt seg på et reelt case uten at eksterne aktører involveres.

Krisebistand
Vi tilbyr et team med lang erfaring i å lede eller bistå virksomheter gjennom reelle beredskaps‐ og krisesituasjoner. Våre rådgivere forstår dynamikken i en krise – og hvordan man skal handle for å ta kontroll på situasjonen, fremfor å la situasjonen kontrollere deg.

Corporate Communications stiller på kort varsel med erfarne rådgivere til operativ og strategisk bistand i en krisesituasjon. Ring vårt 24/7 krisetelefonnummer +47 210 53000 for å komme i kontakt med beredskapsteamet.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183