• Løpende rådgivning
 • Strategi- og budskapsutvikling
 • Medietreninger
 • Skrivekurs
 • Rådgiving og operativ bistand i krisesituasjoner
 • Beredskapsplaner og kriseøvelser/kursing i krisehåndtering
 • 24-timers standbytjeneste
 • Strategi og analyse
 • Omdømmebygging
 • Lederkommunikasjon
 • Internkommunikasjon
 • Investor Relations
 • Kvartals- og årsrapportering
 • Transaksjoner og IPOs
 • Finansiell PR
 • Analyse og interessentkartlegging
 • Strategi og handlingsplaner
 • Operativ bistand i påvirkningsarbeid
 • Kurs og foredrag
 • Strategi- og budskapsutvikling
 • Operativ bistand
 • Produksjon av video og annet innhold for digitale kanaler

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183