Ole Petter Thunes

Ukens gjest på Steincast er konsernsjefen for ingeniørfirmaet Rambøll, Ole Petter Thunes. Thunes mener at byggebransjen i Norge, som omsetter for 500 milliarder kroner i året, har vært for konservativ til nå. Mens produktiviteten i norsk industri økte med 30% fra år 2000 og frem til i dag, sank produktiviteten i byggebansjen med 10%. I følge Rambøllsjefen kan standardisering og forståelse for ny teknologi bidra til å bedre bransjens produktivitet.

Lytt til Steincast hver uke på iTunes, Spotify eller SoundCloud. 

Neste episode blir tilgjengelig fredag 15. mars kl. 06.00. 

Tidligere episoder