Karl Ove Moene

Økonomiprofessor ved UiO, Kalle Moene, er gjest på Steincast denne uken. Moene har tidligere påvist at den sterke økonomiske veksten som vi har opplevd de seneste 40 årene, har blitt sikret i velferdsstater med høyt skattenivå. «Utjevningspolitikk er nøkkelen både til høy produktivitet og verdiskaping!» sier nasjonaløkonomen til Hans-Wilhelm Steinfeld denne uken.

Lytt til Steincast hver uke på iTunes, Spotify eller SoundCloud. 

Neste episode blir tilgjengelig fredag 7. juni kl. 06.00. 

Tidligere episoder