Steincast

Lars Rowe og Tom Kristiansen

Lars Rowe er ny direktør for Norges Hjemmefrontmuseum og Tom Kristiansen er professor i historie i Tromsø og har nylig utgitt den første biografien om helten fra felttoget i 1940, General Otto Ruge. De to historikerne er samstemte i at det var feil å klandre Arbeiderpartiet for hvor dårlig Norge var rustet da Nazi-Tyskland invaderte Norge den 9. april 1940. Det ville ikke vært bevilget så mye engang om de borgerlige hadde styrt Norge for 80 år siden, forteller de til Hans-Wilhelm Steinfeld i ukens episode av Steincast.

Lytt til Steincast hver uke på iTunes, Spotify eller SoundCloud. 

Tidligere episoder