Kraftig fremgang for Corporate Communications

Kommunikasjonsbyrået Corporate Communications AS økte byråinntekten med 36 prosent i 2018.

– 2018 var nok et solid år. Da vi startet opp i 2011 spurte vi kundene hva de ønsket seg. Svaret var et profesjonelt kommunikasjonsmiljø som forstår forretning og strategi, som gir råd basert på analyse, erfaring og samfunnsforståelse og evne til å gjennomføre. Siden oppstarten har vi kombinert strategisk kommunikasjonskompetanse med operativ gjennomføringsevne, og vi har utviklet oss i takt med kundene og endringene i deres behov, sier Are Slettan, managing partner i Corporate Communications.

Corporate Communications bistår kunder med kommunikasjons- og medierådgivning, finansiell kommunikasjon, krisehåndtering, samt samfunns- og myndighetskontakt. Selskapet hadde byråinntekter på 46,3 millioner kroner i 2018, en økning på 36 prosent fra 34,1 millioner året før. Byråinntekt per aktivt rådgiverårsverk var 2,65 millioner kroner, opp fra 2,45 millioner foregående år. Driftsresultatet ble 10,2 millioner kroner, mot 6,3 millioner i 2017.

Nøkkeltall (mill. kroner)

2018*

2017

Endring

Driftsinntekter

49,0

35,8

+37%

Byråinntekter

46,3

34,1

+36%

Driftsresultat

10,2

6,3

+61%

Resultat før skatt

10,2

6,3

+61%


* Tallene for 2018 er ikke revidert.

– I den grad det finnes en hemmelighet bak fremgangen vår, ligger den i en kultur som gjør at folk trives, blir værende og får utvikle seg over tid. Gjennomtrekk er gift i vår bransje, og det gjelder både ansatte og kunder. Vi ser at kundene vil ha langsiktige og tillitsbaserte forhold til sine rådgivere, og det har vi tenkt å fortsette å tilby dem. Mantraet vårt er at det skal være en glede å jobbe i og med Corporate Communications, sier Slettan. 

Corporate Communications har nå 21 ansatte. Av disse er det 12 partnere som eier selskapet. Selskapet skal fortsatt rendyrke sin rådgiverrolle innen virksomhetskommunikasjon og strategi. 

– Vi skal ikke være alt for alle. Hvis en kunde trenger et reklamebyrå eller en webdesigner, anbefaler vi heller de beste innen de områdene enn å fuske i faget selv. Vi er veldig for samarbeid. Ved å rendyrke vår rådgivning og samarbeide bredt med relevante selskaper, skaper vi størst verdi for kunden, sier Slettan.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Are Slettan, managing partner, Corporate Communications AS, tlf: 92 22 29 78

Corporate Communications er et rådgivingsselskap innen virksomhetskommunikasjon og strategi. Selskapet hjelper virksomheter og ledere til å nå sine mål gjennom å forstå og snakke bedre med omverdenen – spesielt i møte med aktører de ikke selv håndterer i det daglige, for eksempel media, politikere eller investorer. Filosofien bak selskapet er at små og fagtunge team utvikler og gjennomfører kommunikasjonsstrategier, planer og konkrete tiltak som er forankret i virksomhetens overordnede strategi og mål. Corporate Communications er eid av ansatte og holder til på Tjuvholmen i Oslo.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183