Are Slettan ny Managing Partner

Fra 1. mars  2017 overtar Are Slettan jobben som Managing Partner i Corporate Communications. Slettan vil dermed ha ansvaret for å lede CC de neste 24 månedene.

Etter å ha delt lederjobben de to seneste årene, takker partnerne Ben Holan og Maria Melfald Tveten av og fortsetter i sine rådgiverroller.

CC ansetter samtidig Mina Torabzadegan som administrasjonsassistent. Mina begynte i CC i januar, og fra og med 1. mars er hun ansatt i 100 prosents stilling. Mina får ansvaret for den daglige kontordriften, og overtar med det mange av de administrative oppgavene som tidligere har vært en del av Managing Partner-jobben.

Den nysgjerrige kan også lese mer om lederskiftet i Dagens Næringsliv.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183