1. oktober 2019 tiltrådte den tidligere byråkraten og Høyre-politikeren Øystein Eriksen Søreide som ny Abelia-sjef, NHOs organisasjon for kunnskaps- og teknologibedriftene i Norge. "Velferden skapes i et samspill mellom privat, offentlig og ideell sektor", sier han til Hans-Wilhelm Steinfeld i ukens episode av Steincast. 

Lytt til Steincast hver uke på iTunes, Spotify eller SoundCloud.