I 2019 fikk Forsvaret en ny rektor som skal lede alle dets utdanningsinstitusjoner. Han heter generalmajor Henning-Andrè Frantzen, og har doktorgrad i NATOs doktrine om fredsopprettende operasjoner. Hans-Wilhelm Steinfelds tradisjonelle nyttårsønske gjennom 20 års botid i Moskva var «et bombefritt nyttår!», og derfor er Forsvarets nyutnevnte rektor valgt til å oppsummere året som har gått, samt se litt inn i «glasskulen» om vår sikkerhet i 2020. 

Lytt til Steincast hver uke på iTunes, Spotify eller SoundCloud.