Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (Høyre) forteller at både Storbritannias Brexit-strev og kommunesammenslåingen i Norge viser én ting: Folkeavstemminger er ikke noe godt maktgrep i et parlamentarisk system! Hun tør ikke tenke på konsekvensene av en britisk Brexit-fallitt, men forteller at regjeringen har planer i bakhånd for de tenkbare utfall. 

Lytt til Steincast hver uke på iTunes, Spotify eller SoundCloud. 

Neste episode blir tilgjengelig fredag 5. april kl. 06.00.