Fra 1. mars  2017 overtar Are Slettan jobben som Managing Partner i Corporate Communications. Slettan vil dermed ha ansvaret for å lede CC de neste 24 månedene.

Etter å ha delt lederjobben de to seneste årene, takker partnerne Ben Holan og Maria Melfald Tveten av og fortsetter i sine rådgiverroller.

CC ansetter samtidig Mina Torabzadegan som administrasjonsassistent. Mina begynte i CC i januar, og fra og med 1. mars er hun ansatt i 100 prosents stilling. Mina får ansvaret for den daglige kontordriften, og overtar med det mange av de administrative oppgavene som tidligere har vært en del av Managing Partner-jobben.

Den nysgjerrige kan også lese mer om lederskiftet i Dagens Næringsliv.