Nyheter

På denne dag – Mord på maskeballet

På denne dag i 1792 ble den svenske kong Gustav III (bildet) skutt og dødelig såret under et maskeball.

Gustav III ble konge i 1771, og året etter innførte han en ny forfatning som styrket hans makt på bekostning av adelen. Kongen hadde enkelte moderne ideer, men var også en egenrådig hersker som førte en stadig mer aggressiv utenrikspolitikk. Blant annet gikk han til krig mot Russland. Den dyre krigføringen og forsøkene på å begrense adelens makt skapte mektige fiender.

I hemmelighet begynte flere adelsmenn å planlegge et attentat, og sjansen kom da kongen skulle delta på et maskeball ved operaen i Stockholm.

Rett før ballet fikk kongen et anonymt brev som advarte om mordplanene og ba ham holde seg borte fra ballet.

Kongen trosset advarselen, gjorde sin entré og ble raskt omkranset av utkledde gjester. En av disse var adelsmannen Jacob Johan Anckarström, som skal ha sagt «bonsoir, beau masque» – god kveld, vakre maske – før han skjøt kongen med en pistol han hadde skjult under kappen sin.

Gustav III døde 29. mars 1792 og ble etterfulgt av sin trettenårige sønn, Gustav IV Adolf.

Før han døde hadde kongen, i tråd med sine moderne idealer, argumentert mot dødsstraff for morderen.

Ønsket ble ignorert. Anckarström ble offentlig pisket før han ble henrettet. Etterforskningen viste at flere adelsmenn hadde deltatt i planleggingen. To av disse ble også dømt til døden, men senere benådet og landsforvist.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk og maskert helg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 


På denne dag – Økonomifaget blir født

På denne dag i 1776 publiserte Adam Smith boken «The Wealth of Nations», som kan sies å ha lagt grunnlaget for samfunnsøkonomi som fag.

Adam Smith ble født nær Edinburgh i Skottland i 1723. Han var enebarn, og faren døde da gutten var bare to måneder. Han begynte å studere filosofi da han var fjorten, og det akademiske arbeidet ser ut til å ha dominert livet hans. Han giftet seg aldri, bodde store deler av livet med sin mor og fremstilles gjerne som en klassisk distré professortype.

Smith skrev mye om moralfilosofi, men det som gjør ham historisk er verket «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations», som regel forkortet til «The Wealth of Nations».

Viktige temaer i boken er betydningen av arbeidsdeling, frihandel, deregulering og egeninteresse i markeder, og et kjent sitat er dette: «Det er ikke fra slakterens, bryggerens og bakerens godhet vi forventer vår middag, men fra deres hensyn til egne interesser.»

Smith nevnes ofte som opphavsmann til uttrykket markedets «usynlige hånd», og dette bildet illustrerer godt hva han skrev om, men han bruker det faktisk bare én, ganske perifer, gang i boken.

Smiths bok fikk raskt enorm betydning. Den utfordret merkantilismen, en rådende økonomiske tenkning hvor nasjonal proteksjonisme og næringsreguleringer, monopoler og konsesjonsordninger var fremtredende. Den kom også i en brytningstid da den gryende industrielle revolusjonen utfordret makten til adel og landeiere og skapte nye skillelinjer i samfunnet.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk og samfunnsøkonomisk helg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 


 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183