På denne dag – ur-telenett etableres

På denne dag i 1791 ble den første semaformaskinen demonstrert, noe som kan sies å være startskuddet for dagens telekommunikasjon.

Frankrike lå i krig med nabolandene og så raskere kommunikasjon som et viktig fortrinn i krigføringen. Brødrene Claude og Ignace Chappe, foreslo å bygge et visuelt telegrafsystem som brukte metallarmer til å vise ulike figurer som symboliserte bokstaver. Disse ble plassert på toppen av rekker av tårn med et par mils mellomrom, slik at operatørene hadde fri sikt til nabotårnene.

Den første meldingen som ble sendt mellom to tårn lød «Si vous réussissez, vous serez bientôt couverts de gloire,» (Hvis du lykkes, vil du overstrømmes av ære.)

I løpet av det neste året ble den første operative semaforlinjen bygd fra Paris til Lille. Deretter ble flere linjer bygd i Frankrike, og meldinger som før hadde tatt dager, kunne sendes på minutter. Flere land, inkludert Norge, innførte lignende systemer.

Semaforsystemet var forbeholdt militære formål, men det ble også brukt til en tidlig variant av innsidehandel.

To brødre ved navn Blanc handlet på børsen i byen Bordeaux. De fant ut at det var en stor fordel hvis de kunne få kursene på statsobligasjoner i Paris før andre, og de bestakk derfor operatører langs semaforlinjen til å sende dem kursene, skjult i kode. De to ble arrestert, men ble frikjent av mangel på relevant lovgivning.

Semafortelegrafen gjorde betydelige suksess, men ble raskt utkonkurrert da den elektriske telegrafen kom på 1840-tallet.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk og telegrafisk helg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183