På denne dag – Suezkanalen revolusjonerer verdenshandelen

På denne dag i 1869 ble Suezkanalen åpnet og la grunnlag for en mer effektiv verdenshandel, men også for en rekke diplomatiske og militære kriser.

Allerede i det gamle Egypt ble det gravd kanaler som forbandt Middelhavet med Rødehavet og dermed Det indiske hav. Disse kanalene var imidlertid forlatt og fylt igjen da man utover 1800-tallet igjen begynte å se på muligheten for å kutte reiseveien mellom Europa og Asia ved å slippe å seile rundt Afrika.

Det var den franske eks-diplomaten Ferdinand de Lesseps som fikk fortgang i planene da han gjennom gode kontakter i Egypt fikk tillatelse til å starte arbeidet i 1859.

Åpningen ti år senere hadde en dramatisk effekt på verdenshandelen.

Britene, som dominerte selskiphandelen, hadde konsekvent motarbeidet det franske prosjektet, men kjøpte seg senere inn i kanalselskapet og tok etter hvert kontroll over kanalen. Denne var under britisk styre inntil 1956, da Egypt nasjonaliserte den.

Dette utløste den såkalte Suez-krisen der Storbritannia, Frankrike og Israel gikk til angrep på Egypt, men måtte trekke seg tilbake etter press fra USA og Sovjetunionen.

Etter den såkalte Seksdagerskrigen med Israel, stengte Egypt kanalen, og 15 skip som var underveis da den ble stengt, ble liggende der til den åpnet igjen i 1975.

I dag passer 40–50 skip daglig gjennom den 19 mil lange kanalen, som årlig bidrar med nær 50 milliarder kroner til Egypt.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk skipsfartshelg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183