På denne dag – sjekk blir tatt i bruk

På denne dag i 1659 ble den første kjente sjekken utstedt (bildet).

Det var i London Nicholas Vanacker skrev under på sjekken som instruerte banken Morris and Clayton til å betale 400 pund til en Mr. Delboe.

Dette er det første kjente eksempelet på en moderne sjekk, som raskt ble en populær og praktisk betalingsform.

I begynnelsen foregikk oppgjøret ved at bud fra hver bank ble sendt rundt til alle de andre London-bankene for å gjøre opp. Men ettersom volumene økte, ble dette tungvint, og rundt 1770 begynte budene i stedet å møtes til lunsj på kroen Five Bells i bankgaten Lombard Steet. Her samlet de alle sjekkene, og regnet ut hvilke nettobeløp bankene måtte overføre seg i mellom. Dette var forløperen for dagens avregningssystemer i finanssektoren.

Bruken av sjekk økte jevnt, men ble for alvor vanlig blant folk flest da lønningen etter midten av 1900-tallet begynte å bli utbetalt til lønnskonto i stedet for som kontanter i lønningspose.

I de fleste land nådde sjekkbruken toppen på slutten av 1980-tallet, før debetkort og andre elektroniske metoder vokste frem. Denne utviklingen skjedde i ulik takt. Sjekker er for eksempel fortsatt utbredt i USA, men i Norge er bruken nå svært liten, fortsatt fallende og stort sett begrenset til bedriftsmarkedet.

I 2016 ble det fortsatt gjort litt over 50.000 sjekkbetalinger i Norge, men det er av en total på nesten tre milliarder transaksjoner i det norske betalingsssytemet.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk helg med eller uten sjekking.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183