På denne dag – Siste koppesmitte

På denne dag i 1977 ble det siste naturlige tilfellet av sykdommen kopper oppdaget.

Det var den somaliske sykehuskokken Ali Maow Maalin (bildet) som ble syk og raskt fikk stilt diagnosen.

Koppeviruset hadde skapt noen av historiens verste epidemier. Rundt en tredel av smittede døde. Bare på 1900-tallet er det anslått at 300-500 millioner døde. Og de som overlevde fikk ofte varige mén, i en del tilfeller blindhet og ofte fryktelige, skjemmende arr, spesielt i ansiktet.

Den britiske vitenskapsmannen Edward Jenner stod for det første store gjennombruddet i kampen mot kopper da han på slutten av 1700-tallet oppdaget at pasienter som var blitt infisert med kukopper, en mildere koppevariant fra kyr, ble motstandsdyktige. Det var også han som lanserte ordet vaksine, som var basert på det latinske ordet for ku: vacca.

Utover 1950-tallet ble det i regi av Verdens helseorganisasjon WHO satt inn store ressurser på vaksiner og isolasjon av smittede, og gradvis ble sykdommen utryddet fra land etter land.

I 1980, drøyt to år etter at Maow Maalin ble smittet, kunne WHO erklære kopper for utryddet. Dette er den eneste epidemien som er blitt permanent stanset.

Ali Maow Maalin ble frisk av koppesykdommen og ble en drivkraft i kampanjer for poliovaksine, men døde i 2013 – av malaria.

Ali Maow Maalin, som sa: – Somalia var det siste landet med kopper. Jeg ville bidra til at vi ikke også ble det siste landet med polio.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk og godt vaksinert helg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183