På denne dag – selsjokket

På denne dag i 1989 ble det voldsomt bråk på grunn av en svensk TV-film basert på Odd F. Lindbergs kritiske fremstilling av norsk selfangst.

Lindberg var forfatter og frilansjournalist. Han hadde i 1987 vært med M/S Harmoni på selfangst i Vestisen ved Grønland med planer om å skrive bok om. Året etter var han igjen med M/S Harmoni, men nå som frivillig inspektør for Fiskeridepartementet. Denne turen resulterte i en svært kritisk rapport.

Da denne ankom Fiskeridepartementet sommeren 1988, ble det slått full alarm. Rapporten ble unntatt offentlighet, noe som ble begrunnet med de sterke anklagene mot identifiserte selfangere.

Rapporten ble likevel offentliggjort av Bladet Tromsø (nå iTromsø).

Med film, bilder og tekst tegnet Lindberg et bilde av en inhuman jakt, noe som vakte enorm oppmerksomhet også utenfor Norge og ble et betydelig omdømmeproblem. Her hjemme var saken splittende. Selfangerne, og mange med dem, mente det som ble vist ikke ga et dekkende bilde av fangsten, og Lindberg ble utsatt for både hard kritikk, juridiske prosesser og det mange vil kalle regelrett mobbing.

Han ble dømt for injurier, og han og familien flyttet etterhvert til Sverige. Det var også andre injuriesaker og ankeprosesser knyttet til saken. I 1994 viste TV en film som beskyldte selfangerne for å ha brukt injuriesøksmål for å kneble debatten. TV 2 ble da også saksøkt for injurier, men ble frikjent.

Lindberg klarte aldri å betale erstatningssummen, men fikk til slutt en gjeldsordning i 2008.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk og selsom helg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183