På denne dag – Norge som okkupasjonsmakt

På denne dag i 1931 klaget Danmark Norge inn for Folkeforbundet, forløperen til FN, for å ha okkupert deler av Grønland.

Da Norge i 1814 ble avstått fra Danmark til Sverige, beholdt Danmark Island, Færøyene og Grønland. Men etter unionsoppløsningen i 1905 begynte en del i Norge likevel å fremme krav om at Grønland, hvor nordmenn drev omfattende fangst, igjen skulle bli norsk.

I juni 1931 ble saken satt på spissen da en gruppe norske fangstmenn okkuperte en del av Øst-Grønland og døpte området Eirik Raudes Land.

Den norske Bondeparti-regjeringen ga sin støtte til det som i utgangspunktet var en privat aksjon, og den ferske forsvarsministeren Vidkun Quisling lovet at marinen om nødvendig ville bli satt inn.

Grønlandssaken ble svært vanskelig for regjeringen, som var splittet i spørsmålet. Da Asbjørn Lindboe i 1932 overtok som justisminister etter avdøde Peder Kolstad, oppsøkte han et medium i et forsøk på å formidle kontakt med den døde forgjengeren – for å diskutere saken.

I mellomtiden fortsatte Norge å okkupere Eirik Raudes Land, og juristen, forfatteren og polarhelten Helge Ingstad (bildet) ble utnevnt som sysselmann for den lille norske kolonien.

Så, i april 1933, falt avgjørelsen fra Folkeforbundet i Danmarks favør. Norge godtok dette og oppgav dermed kravet på Øst-Grønland.

Etter et regjeringsskifte i 1933, beklaget Norge hele affæren overfor Danmark.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk polarhelg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183