På denne dag – FNs første generalsekretær gir opp

På denne dag i 1952 trakk Trygve Lie seg fra stillingen som FNs første generalsekretær.

Trygve Lie var Grorud-gutt fra små kår. Faren dro til USA som snekker, og ble et tabu tema i oppveksten, mens moren drev pensjonat. Lie utdannet seg til jurist, noe som var uvanlig i omgangskretsen. Han spesialiserte seg på arbeidsrett, men det var politikken som dominerte. Han ble sentral i Arbeiderpartiet i mellomkrigsårene og justisminister fra 1935.

Under krigsårene fant Lie sin plass på den internasjonale arenaen, både politisk og sosialt, da han ble utenriksminister for eksilregjeringen i London.

Likevel var mange overrasket da han ble FNs første generalsekretær i 1946. Trolig ble han oppfattet som relativt medgjørlig av både USA og Sovjetunionen, som var på vei inn i den kalde krigen.

De første årene så Lie ut til å klare balansegangen godt, men etter det Sovjet-støttede kuppet i Tsjekkoslovakia i 1948, ble situasjonen vanskelig. Da Sikkerhetsrådet, som ble boikottet av Sovjetunionen, i 1950 vedtok å støtte Sør-Korea i krigen mot det kommunistiske Nord-Korea, skar forholdet mellom Lie og Sovjetunionen seg fullstendig, og Lie valgte å be om avløsning to år senere.

Han ble erstattet av svenske Dag Hammarskjöld, som han hilste med følgende ord:

– Velkommen, Dag Hammarskjöld, til den mest umulige jobben på denne jord.

Selv dro Lie hjem. Han fikk nye oppgaver i politikk og statsadministrasjon, men hadde nok problemer med å finne seg helt til rette i lille Norge etter mange år med internasjonal storpolitikk, og er i dag relativt lite omtalt, tross sin sentrale rolle i etableringen av verdens viktigste internasjonale organisasjon.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk og diplomatisk helg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183