På denne dag – Enhetsporto innføres i Norge

På denne dag i 1854 ble enhetsporto vedtatt innført i Norge, altså lik porto for brev i hele landet. 

Postverket ble opprettet i 1647 og fire postruter etablert fra Oslo, til Trondheim, Bergen, København – og til Skien, men tjenesten var dyr og ble stort sett benyttet av myndigheter og forretningsfolk.

Så, i 1840, kom to svært viktige nyvinninger i Storbritannia: For det første ble ansvaret for å betale for brevtransporten flyttet til senderen, som beviste at porto var betalt ved å klistre på et frimerke. For det andre ble det satt en lav og enhetlig sats for å sende brev uansett avstand, enhetsporto.

14 år senere ble dette systemet også bestemt innført i Norge. Det første frimerket så dagens lys 1. januar 1855, og portoen ble fire skilling innenfor Norges grenser. Portosatsen var satt lavt for å stimulere skriving og lesing.

Samtidig ble først tog og deretter bil og fly tatt i bruk for å få posten rundt i Norge. I 1952 ble det bestemt at alle norske husstander måtte ha postkasse, og i 1968 fikk alle et postnummer for å effektivisere logistikken.

De senere årene har digitaliseringen imidlertid bidratt til at volumet av brev har falt med rundt 5 prosent i året. Fra 2016 ble det full konkurranse på postmarkedet gjennom en ny postlov, men enhetsportoen består fortsatt.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk og filatelistisk helg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 

Illustrasjon: Amerikabrev, maleri av Adolph Tidemand, 1847.

 

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183