På denne dag – Drapene i Lille Helvete

På denne dag i 1969 ble to menn, ifølge politiet, drept med øks i en rønne i Fredrikstad, og Norge fikk sitt mest kjente justismord.

De to mennene ble funnet på julaften i huset, som var beryktet som tilholdssted for et rusmiljø og gikk under navnet «Lille Helvete».

Politiet mente drapet var begått to dager tidligere, og arresterte den 38-årige Per Liland (bildet), som ble dømt og sonet nesten 24 år for dobbeltdrapet tross flere uklarheter. Drapstidspunktet var blant annet essensielt, for lille julaften ble Liland satt i fyllearresten og hadde dermed alibi.

Tilfeldigvis var den svenske musikk-manageren Sten Ekroth og hans forlovede Vibeke på ferie i Norge. De ble fascinert og tok i skjul rettssaken opp på bånd. De ble overbevist om at Liland var uskyldig og jobbet i mer enn to tiår for å få saken gjenopptatt, men dette førte ikke frem før de i 1991 kontaktet journalist og forfatter Tore Sandberg.

Sandberg var skeptisk, men jo mer han undersøkte, jo sikrere ble også han på at dette var et justismord. Gradvis ble det fremskaffet dokumentasjon som i 1994, året etter at soningen var over, dannet grunnlag for at Liland ble frikjent.

Per Liland fikk 13,75 millioner kroner i erstatning og oppreisning, men døde bare to år senere.

Det ble nedsatt en egen kommisjon for å granske Liland-saken, og saken medførte blant annet opprettelse av Gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker.

Drapene i Lille Helvete er ikke oppklart.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk helg uten uoppklarte drap.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden. 

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183