Hovedkontoret til Corporate Communications ligger i Oslo, Norge. Mange av våre kunder har også interesser andre steder i verden. Derfor samarbeider vi med et nettverk av kommunikasjonsbyråer som vi har tillit til og som har en tilsvarende kompetanseprofil og faglig tilnærming som oss i Corporate Communications. Dermed kan vi bistå våre kunder i flere av verdens viktigste markeder. For mer informasjon om vårt nettverk av samarbeidspartnere, vennligst kontakt endre.johansen@corpcom.no