På denne dag i 1776 publiserte Adam Smith boken «The Wealth of Nations», som kan sies å ha lagt grunnlaget for samfunnsøkonomi som fag.

Adam Smith ble født nær Edinburgh i Skottland i 1723. Han var enebarn, og faren døde da gutten var bare to måneder. Han begynte å studere filosofi da han var fjorten, og det akademiske arbeidet ser ut til å ha dominert livet hans. Han giftet seg aldri, bodde store deler av livet med sin mor og fremstilles gjerne som en klassisk distré professortype.

Smith skrev mye om moralfilosofi, men det som gjør ham historisk er verket «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations», som regel forkortet til «The Wealth of Nations».

Viktige temaer i boken er betydningen av arbeidsdeling, frihandel, deregulering og egeninteresse i markeder, og et kjent sitat er dette: «Det er ikke fra slakterens, bryggerens og bakerens godhet vi forventer vår middag, men fra deres hensyn til egne interesser.»

Smith nevnes ofte som opphavsmann til uttrykket markedets «usynlige hånd», og dette bildet illustrerer godt hva han skrev om, men han bruker det faktisk bare én, ganske perifer, gang i boken.

Smiths bok fikk raskt enorm betydning. Den utfordret merkantilismen, en rådende økonomiske tenkning hvor nasjonal proteksjonisme og næringsreguleringer, monopoler og konsesjonsordninger var fremtredende. Den kom også i en brytningstid da den gryende industrielle revolusjonen utfordret makten til adel og landeiere og skapte nye skillelinjer i samfunnet.

CC ønsker alle kunder, kontakter og venner en historisk og samfunnsøkonomisk helg.

Hver fredag sender Corporate Communications en hilsen til kunder og kontakter. Vi tar et tilbakeblikk på historien, med vekt på slikt som vi synes er spennende: politikk, næringsliv, kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta denne på e-post, gi oss beskjed på: nyhetsbrev@corpcom.no, eller meld deg på nederst på siden.